PUFOC>>Fakty\Czy 2002NT7 uderzy w Ziemię, czy 2002NY40\
Czy asteroid 2002NT7 uderzy w Ziemie, czy 2002NY40?


Potrzeba kilka tygodni, aby astronomowie mogli potwierdzić, czy
asteroid 2002NT7 lub 2002NY40 uderzy w Ziemię,
 czy spokojnie przeleci tuż obok.

W środę 24 lipca 2002 roku astronomowie zawiadomili, że wstępna orbita asteroidu o szerokości 1,2 mili (2 km) 2002NT7 sugeruje zderzenie z Ziemią 1 lutego 2019 roku. Szczegółowe obliczenia orbity NT7 sugerują duże prawdopodobieństwo przecięcia orbity ziemskiej, stosunek trafienia wynosi 1 do 250,000.

Dwa dni później poinformowano, że asteroid 2002NY40 o szerokości 0,3 mili (800 m) przejdzie w granicach 330,000 mil (530,000 km) od granicy orbity Księżyca następnego miesiąca, czyli w sierpniu i może uderzyć w Ziemię 18 sierpnia 2022 roku, z prawdopodobieństwem 1 do 500,000.

Oba asteroidy zostały odkryte w lipcu przez teleskop w  Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) w Nowym Meksyku. 2002NT7 został zauważony 9 lipca, a 2002NY40 14 lipca. Od tego czasu astronomowie z dużą uwagą obserwują oba asteroidy.
Oba asteroidy stały się najbardziej grożącym przedmiotem w krótkiej historii wykrywania asteroidów. Chociaż astronomowie mówią, że asteroidy te zdecydowanie zasługuje na uwagę, ale oczekują po dokładnych obserwacjach wykluczyć przecięcie trajektorii Ziemi przez NT7 i NY40.
Fakt, ze nie jeden, ale dwa wielkie asteroidy grożą Ziemi, które ukazały się w tym samym tygodniu jest "bardzo niezwykłe".
Teraz gdy astronomowie znają te dwa asteroidy mogą dokładnie przestudiować ich orbity, a by mieć pewność co do zderzenia z Ziemią. Ryzyko zderzenia będzie zmniejszone. Uczeni nie mają jeszcze dokładnych orbit asteroidów, ponieważ właśnie zostały odkryte. Teraz orbity są dokładnie obserwowane i prawdopodobieństwo kolizji z Ziemią będzie spadać.
Gdyby doszło do kolizji asteroidy wyrządziły by wielkie szkody. 2002NT7 mógłby mieć siłę 1 miliona megaton TNT, a 2002NY40 100,000 megaton TNT. Asteroid, który przypuszczalnie zniszczył setki akrów drzew przy wybuchu w Tunguzce, w Syberii, w 1908 roku został oceniony na 40 megaton. Jakby NT7 uderzył na pewno zmieniłby się globalny klimat na Ziemi.
Dr Peiser oświadczył, że ten wypadek nie powinien zmniejszyć faktu, że dodatkowe obserwacje niemal na pewno - ma nadzieje - wyeliminują aktualną groźbę zderzenia. Wkrótce uczeni powinni mieć bardziej dokładniejsze orbity obu asteroidów.
Z pośród 375,000 dotychczas odkrytych asteroidów na całym świecie, 44,000 były dokładnie obserwowane żaden nie był zagrożeniem dla Ziemi.


2002NT7


 Astronom John Rogers zrobił ten obraz asteroidu 2002NT7 23 lipca 2002 przy użyciu 0,3 metrowego teleskopu w Camarillo Observatory.
2002NT7 ma ciekawa orbitę, w przeciwieństwie do innych asteroidów, które leżą w poziomej płaszczyźnie do Słońca i innych planet. Mianowicie jego 827 dniowa orbita jest nachylona o 42 stopnie, dlatego najwięcej czasu znajduje się powyżej albo poniżej Układu Słonecznego. Jednak co 2,29 lata asteroid nurkuje w wewnętrzny Układ Słoneczny niedaleko orbity Ziemi. Orbita NT7 jest oddalona od Ziemi o 135 milionów kilometrów.
Po tygodniu dalszych obserwacji, badacze wykonali kilka obliczeń i stwierdzili, że 2002NT7 mógłby uderzyć w naszą planetę 1 lutego 2019 roku. Stosunek prawdopodobieństwa uderzenia wynosi 1 do 250,000.
Don Yeomans, z biura kierownika NASA Near-Earth Objects Program przy JPL twierdzi: "Groźba jest minimalna, 1 z 250,000 jest małą liczbą. My śledziliśmy 2002NT7 w bardzo krótkim czasie - tylko 17 dni." Prawdopodobieństwo kolizji z Ziemią maleje, jak astronomowie każdego dnia podają nowe dane.
"Ja podejrzewam, że za kilka tygodni zostanie przekreślony wpływ w 2019 roku"
- mówi Don Yeomans -"My mamy do czynienia z prawdopodobieństwami, nie absolutnymi odpowiedziami, ponieważ pomiary zawierają błędy."

28 lipca NASA eliminuje możliwość kolizji NT7 z Ziemią w 2019 roku po przetworzeniu większej ilości danych obserwacyjnych. Następne niebezpieczeństwo możliwe jest 1 lutego 2060 roku, ale zdaje się bardzo prawdopodobne, że zostanie ono również przekreślone. Nadal trwają obserwacje pozycji asteroidu, dane są przetwarzane przez system SENTRY, który sporządza mapę przyszłych pozycji asteroidu. Aktualnie są dwie pozycje dla 2060 roku w tabeli IMPACT RISK.

2002NT7 - 3D Orbit Simulation

Ostatnie pozycyjne obserwacje asteroidu 2002NT7 były używane do aktualizowania i ulepszania jego orbity. Wszystkie możliwości wpływu asteroidu na Ziemię w najbliższych 100 latach zostały wyeliminowane.
 
2002NY40

Wkrótce asteroid 2002NY40 przejdzie blisko Ziemi i można będzie go obserwować małym teleskopem lub lornetkami. W pierwszej połowie sierpnia 2002NY40 ledwie zmieni się jego pozycja na niebie w konstelacji Wodnika, oznacza to, ż e asteroid ten zbliża się w naszym kierunku.
16 sierpnia będzie zbliżony do Ziemi, a dwa dni później będzie najbliżej orbity Ziemi. 2002NY40 będzie widoczny przez silne lornetki lub mały teleskop. Niecodziennie można obserwować przelatujący obok Ziemi asteroid przez lornetki. "Takie wydarzenie zdarza się co 50 lat" - mówi Don Yeomans, z biura kierownika NASA Near-Earth Objects Program przy JPL.

W przeszłości, 31 sierpnia 1925 roku inny 800 metrowy asteroid ominął zewnętrzną stronę orbity Księżyca. W tamte dni nikt nie zajmował się obserwowaniem asteroidów zbliżających się do Ziemi, obiekt ten 2001 CU11 został dopiero odkryty 77 lat później. W tamtym czasie nikt nawet nie wiedział o przelocie tego asteroidu. 2002 NY40 jest inny, my wiemy, że asteroid się zbliża i astronomowie mają czas na przygotowanie się.
"Dane radarowe będą ulepszać naszą wiedzę o orbitach asteroidów" - dodaje Jon Giorgini, członek zespołu radarowego przy JPL.

Na półkuli południowej nie będzie możliwa obserwacja, a obserwatorzy na północnej półkuli będą mogli zauważyć asteroid w kształcie jasnej kropki poruszającej się 8 stopni na godzinę. Asteroid będzie pokonywał odległość równą średnicy księżyca w 4 minuty.
W nocy z 17 na 18 sierpnia asteroid NY40 będzie przelatywał najbliżej Ziemi obok najjaśniejszej gwiazdy Vega, którą widać w letnie wieczory.
Ta mapa pokazuje drogę lotu asteroidu 2002 NY40 w nocy 17-18 sierpnia. Czerwone kropki wskazują pozycję asteroidu podczas bliskich podejść.

Zobacz mapę z etykietą czasu:
Universal Time
Eastern Daylight Time
Pacific Daylight Time
Ephemeris Generator

źródło: Science @ NASA

Wieczorem 17 sierpnia, najlepiej po zachodzie słońca północni Amerykanie będą mieli najlepszy czas do obserwacji. Europejczycy, zaś najlepiej 18 sierpnia we wczesnych  godzinach porannych. Tego dnia asteroid będzie asteroid będzie żeglował w granicach 330,000 mil (530,000 km) od Ziemi, czyli 1,3 razy dalej niż Księżyc.

Asteroid, tak jak księżyce i planety, ma fazy. Nasłoneczniona strona 2002NY40 wobec Ziemi jest teraz, jest pełna jak pełny Księżyc. 18 sierpnia asteroid będzie przechodził przez ziemską orbitę ku Słońcu. Wtedy faza asteroidu będzie się zmieniać od pełnego do wypukłego do połowy. W końcu nocna strona będzie się odwracać ku Ziemi. Asteroid będzie ciemny jak nowy Księżyc.
Obserwacje NY40 będą również trwały przy radioteleskopie Areibo w Puerto Rico, jednym z największych ziemskich radarów.
Po przelocie 2002NY40 astronomowie mają nadzieję poznać dużo informacji o składzie chemicznym asteroidu.
David Role, obserwator gwiazd, mówił: "Och ja rzeczywiście jestem szczęśliwy, że my mogliśmy to dostrzec, ponieważ nie często jest widziany obiekt tak blisko Ziemi".

2002NY40 - 3D Orbit Simulation

Ty możesz dostać współrzędne asteroidu dla twojego położenia obserwacyjnego z NASA's Ephemeris Generator.


Orbity obu asteroidów będą ciągle ulepszane wraz z orbitami bliskich Ziemi przedmiotów, tak, aby wszystkie dane orbitalne były dokładne. W ten sposób w niedalekiej przyszłości będzie można ruchy asteroidów ekstrapolować setki lat w przeszłość jak i w przyszłość.

Animowane Orbity Symulacji 3D asteroidów pochodzą z witryny NASA Near-Earth Objects Program

Dalsze informacje o asteroidach można znaleźć na stronach agencji NASA:

NASA Near-Earth Objects Program - program badani bliskich Ziemi obiektów
Lincoln Near-Earth Asteroid Research - program poszukiwania asteroidów
Asteroid Radar Research - Radarowe Badania Asteroidów - badania falami radiowymi
Asteroid & Comet Impact Hazards - Przypadki Wpływu Asteroidów i Komet

Oraz na niezależnych stronach:
Włoskiej agencji Space Mechanics Group przy Uniwersytecie Pisa: 2002NY40, 2002NT7
i Royal Astronomical Society of New Zealand: Asteroid 2002 NY40 Close to Earth in August