PUFOC>>Kręgi zbożowe\Kielanówka\
Kręgi zbożowe we wsi Kielanówka

W poniedziałek, 3 lipca 2000 roku około godziny 18.00 pani Czarnota wracała do domu z pracy polowej. Po wschodniej stronie swojego pola pszenicy zauważyła wąski  pas o szerokości około 10 cm dziwnie wygniecionych źdźbeł biegnących prosto w głąb pola. Znalazła cztery kręgi połączone ze sobą korytarzami. Znajdowały się one w odległości około 150-250 metrów od pobliskich domów.
Znalezisko to wzbudziło wielką sensację.
Zdjęcia ogólne kręgów i korytarza oraz widok środka kręgu C
z wyraźnymi dwoma kierunkami zaczesania kłosów zboża

W kręgach stwierdzono dobrze zachowaną strukturę kłosów, były one przygięte tuż nad ziemią i spiralnie zakręcone względem środka kół. W największym kręgu o średnicy 7,6 m ułożenie źdźbeł i kłosów pszenicy było w kierunku ruchu wskazówek zegara, ale sam środek kręgu wynoszący 1,8 m ułożony był w przeciwnym kierunku. W pozostałych kręgach było podobnie tyle, że obrzeże kręgów było zaczesane w przeciwną stronę ruchu wskazówek zegara, a środki kręgów w prawą stronę. Najmniejszy o średnicy 3,9 m miał ułożenie kłosów zgodnie ruchem wskazówek zegara. Wygląda na to, że siła działająca na kręgi wykonywała je równocześnie w dwóch kierunkach. Do kręgów biegną korytarze o szerokości około 20 cm dochodzące do środka każdego kręgu.

W dwóch kręgach stwierdzono anomalię magnetyczną. Liocznik Geigera wskazywał, że grunt i słoma promieniują w różnym stopniu od 10 do 25 mR/h.
Wyniki pomiarów radioaktywności piktogramu oraz średnice kręgów:

  • Krąg A - średnica 7,6 m, promieniowanie w odległości 0,5 m od kręgu wynosi 25 mR/h, w centrum kręgu na gruncie 11 mR/h. Grunt w odległości 0,5 m poza kręgiem 17 mR/h. W kręgu wykryto Anomalię magnetyczną 15"o" W.
  • Krąg B - średnica 5,3 m, promieniowanie w centrum kręgu 18 mR/h, grunt 0,5 m poza kręgiem 18 mR/h.
  • Krąg C - średnica 5,4 m, promieniowanie w centrum kręgu 20 mR/h, grunt na obrzeżu kręgu 12 mR/h, grunt poza kręgiem 15 mR/h.
  • Krąg D - średnica 3,9 m, promieniowanie w centrum kręgu 19 mR/h, grunt na obrzeżu kręgu 10 mR/h, grunt 0,5 m poza kręgiem 14 mR/h. W kręgu wykryto anomalię magnetyczną 10 "o" N.
  • Krąg E - podobno średnica była zbliżona do mniejszych kręgów. Nie wiadomo czy wystąpiło w nim promieniowanie.
Zdjęcia kręgów A, B, C i D

W okolicy piktogramu w odległości 5 i 100 m przebiegają dwie linie średniego i wysokiego napięcia (10kV i 110kV). Możliwym jest, że ich obecność zniekształciła nieco piktogram i spowodowała, że korytarze są załamane w dwóch miejscach.
Piktogram przypomina model cząsteczki metalu bez jednego atomu wodoru - jeżeli nie ma piątego kręgu.