PUFOC>>Majestic-12\
Majestic - 12

Tajna, rządowa dwunastoosobowa grupa powołana przez prezydenta USA Harry'ego Trumana pod koniec lat 40, najprawdopodobniej tuż po incydencie w Roswell. Zadaniem jej było badanie i analizowanie wszelkich informacji, obserwacji i wydarzeń związanych ze zjawiskiem UFO. W skład grupy wchodzili:

Dr Lloyd Berkener - uczony, w 1964 roku zastępca sekretarza Połączonej Rady do spraw Badań i Rozwoju (przewodniczył jej Vannevar Bush). Stał na czele specjalnego komitetu kierującego badaniami, które doprowadziły do utworzenia Grupy Oceny Systemów Uzbrojenia. Był także członkiem grupy Robertsona, naukowego gremium doradców w sprawach NOLi przy Białym Domu, powołanego przez CIA w 1953 roku.


Admirał Roscoe Hillenkoetter - trzeci dyrektor Centrali Wywiadu od 1947 do 1950 roku, pierwszy dyrektor CIA, która powstała we wrześniu 1947 roku, gdy przypuszczalnie utworzono grupę - 12. Hillenkoetter był jednym z pierwszych szefów wywiadu, który publicznie wyraził przekonanie, że NOLe rzeczywiście istnieją, ale że "wskutek oficjalnego utajniania i wykpiwania" wielu obywateli, że nie zidentyfikowane obiekty latające to bzdura". Hillenkoeter wchodził również w skład rady dyrektorów Narodowego Komitetu Badawczego Zjawisk Powietrznych i dzięki swej pozycji mógł śledzić działalność tej wpływowej organizacji cywilnej.

Dr Jerome Hunsaker - biofizyk, powiązany z Komitetem Energii Atomowej, niezwykle uzdolniony konstruktor samolotów, który kierował Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Aeronautycznej w Massachusetts Institute of Technology, był także przewodniczącym Narodowego Komitetu Doradczego do spraw Aeronautyki. Jego opinie o znalezionych w Roswell materiałach były nieocenione.


Dr Vannevar Bush - uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych amerykańskich. Zorganizował w 1941 roku Narodową Radę Badań Obronnych, a w 1943 roku Biuro Badań Naukowych i Rozwoju, które dało początek programowi Manhattan (w jego ramach skonstruowano pierwszą bombę atomową). Po wojnie Bush stanął na czele Połączonej Rady do spraw Badań i Rozwoju. Jak pisze w ściśle tajnej notatce naukowy doradca rządu kanadyjskiego Wilbert Smith, Bush przewodniczył "małej grupie" utworzonej do badania NOL-i, a sprawa ta "jest ściśle utajniona przez rząd Stanów Zjednoczonych, znacznie bardziej niż bomba wodorowa". Czy owa "mała grupa" mogła być grupą Majestic-12? Jeśli tak, to doświadczenie Busha w koordynowaniu tajnych badań wywiadowczych - a także jego troska o dokładne przestrzeganie dystrybucji tajnych informacji - czyniły zeń idealnego szefa takiej grupy. Na przykład w 1949 roku Rada Wywiadu USA, ciało koordynujące działalność rządowych agencji i wywiadowczych, zleca Bushowi opracowanie metod współpracy wszystkich instytucji wywiadowczych. Ruch ten wykonano z inicjatywy Jamesa Forrestala- zbiegiem okoliczności innego domniemanego członka MJ- 12.

Dr Detlev Bronk - znany na całym świecie fizjolog i biofizyk, który pełnił funkcję przewodniczącego Narodowej Rady Badań i był członkiem Rady Medycznej Komisji Energii Atomowej. Wraz z Edwardem Condonem, dyrektorem Narodowego Urzędu Standardów (który później przewodniczył sponsorowanemu przez siły powietrzne projektowi NOL na Uniwersytecie Kolorado), stał się człowiekiem Naukowego Komitetu Doradczego w Narodowym Laboratorium Brookhaven.

Admirał Sidney Souers - pierwszy dyrektor Centralnego Wywiadu (styczeń-czerwiec 1946 roku), który we wrześniu 1947 roku (kiedy podobno powstała grupa MJ-12) został zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po rezygnacji z funkcji w 1959 roku zatrudniony jako specjalny konsultant w sprawach bezpieczeństwa.James Forrestal - pełnił funkcję sekretarza Departamentu Marynarki Wojennej, zanim w lipcu 1947 roku (czyli w czasie incydentu w Roswell) został sekretarzem obrony. W marcu 1949 roku, ze względu na załamanie psychiczne, musiał zrezygnować ze stanowiska. W maju 1949 roku popełnił samobójstwo w Szpitalu Marynarki Wojennej w Bethesdzie. W notatce informacyjnej MJ-12 jako jego następcę wymienia się generała Waltera Bedella Smitha.

Gordon Gray - zastępca sekretarza Departamentu Wojsk Lądowych w okresie i domniemanego funkcjonowania MJ- 12, w 1949 roku mianowany sekretarzem. W tym samym roku został również wyznaczony na specjalnego doradcę prezydenta Trumana w sprawach bezpieczeństwa narodowego; w 1951 roku kierował Radą strategii psychologicznej CIA, (Wspominają o niej wytyczne dyrektora CIA w 1952 roku, Waltera Bedclla Smitha, dla Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Był także doradcą pełnienia funkcji, a także przewodniczącym ściśle tajnej Grupy 54/12 czyli "grupy specjalnej" utworzonej w pierwszych latach administracji Eisenhowera.

Generał Nathan Twining - wybitny dowódca operacji bombowych w Europie i na Pacyfiku podczas drugiej wojny światowej. W 1945 roku został głównodowodzącym Dowództwa Oprzyrządowania Technicznego Lotnictwa (AMC), z siedzibą w Wright Field (baza sił powietrznych Wright- Patterson). Odtajniony dokument ujawnia, że we wrześniu 1947 roku Twining przedstawił opinię AMC, że "opisane zjawisko jest rzeczywiste" Co ważniejsze, niespodziewanie odwołał podróż na Zachodnie Wybrzeże - planowaną na 8 lipca 1947 roku, czyli w dniu, w którym po raz pierwszy prasa opublikowała oświadczenie o odkryciu rozbitego dysku w pobliżu Roswell - "ze względu na ważne i nagłe sprawy"'. Badacz William Moore dowiedział się, że podczas gdy reporterom mówiono, iż Twining przebywa poza biurem, "prawdopodobnie w Waszyngtonie", w rzeczywistości był w Nowym Meksyku, gdzie pozostał do 10 lipca.

Dr Donald Menzel - dyrektor Haryard College Observatory, znany głównie z negatywnych opinii i publikacji o NOLach, albowiem wszystkie te zjawiska można, jego zdaniem, wyjaśnić w kategoriach racjonalnych. Pojawienie się nazwiska Menzela w kontekście grupy MJ- 12 było kompletnym zaskoczeniem, dopóki Stanton Friedman nie dowiedział się, że był on wysokiej klasy ekspertem w łamaniu szyfrów (mającym dostęp do najtajniejszych dokumentów i spraw), od dawna związanym z Agencją Bezpieczeństwa Narodowego i jej poprzedniczką, zespołem marynarki wojennej. Ponadto był konsultantem kilku prezydentów USA w sprawach bezpieczeństwa narodowego!

Generał Hoyt Vandenberg - po błyskotliwej karierze w wojskach lotniczych został w 1946 roku drugim dyrektorem Centrali Wywiadu i na tym stanowisku pozostawał do maja 1947 roku. W sierpniu 1948 roku, kiedy Ośrodek Wywiadu Technicznego Lotnictwa w ściśle tajnej "ocenie sytuacji" wyraziło opinię, iż NOLe międzyplanetarnego pochodzenia, Vandenberg- w owym czasie szef sztabu lotnictwa- polecił, aby dokument spalono.


Generał R. Montague - szef programu ds. bron niekonwecjonalnych, od lipca 1947 do lutego 1951 roku dowódca bazy Komisji Energii Atomowej w Sandia w Albuquerque w Nowym Meksyku.