PUFOC>>Ruch\Historia w Czechosłowacji\
Historia ruchu ufologicznego w Czechosłowacji

W różnych czasopismach można było znaleźć ukazujące się sporadycznie artykuły na temat UFO. W 1963 roku opublikowano w pierwszy artykuł na temat UFO: "Tajemstvi UFO" – Zapisnik. Kolejny ukazał się w roku 1965. Do lat 90-tych ukazało się ich niewiele. Czeski ufolog Josefa Rybę sporządził listę artykułów i materiałów na temat UFO jakie zostały opublikowane. Lista ta zawierała poniżej 100 pozycji.
Naukowa społeczność uznała ufologię za pseudonaukę. Na łamach czasopisma Rise hvezd (nr 4 z 1979 roku) w artykule "Czy widzieliście UFO?" dr Jiri Bouszka wypowiada się na ten temat: "Walka z tymi bzdurami jest bezsensem i całkowicie zbędnym wysiłkiem. Wystarczy opublikować brednie pana Danikena czy informacje o spotkaniach z «latającymi talerzami» i «pozaziemianami», aby znaleźć się w oświacie o kilkanaście lat do tyłu..."
W Czechosłowacji nie wydano żadnych prac dotyczących zjawiska UFO zachodnich autorów i zaledwie trzy książki autorów krajowych:
J. Gotz, V. Tikovsky – Lietajuce Taliere na obzore (1967),
V. Petrowsky – Zahady letajicich talieru (1969),
J. Fleissig – Zahada naseho stoleti (1969).

W 1986 roku rozpoczęło działalność Amatorskie Obserwatorium Astronomiczne im. E. Halleya w Hradku koło Nehanic. Jego personel poza popularyzacją astronomii i kosmonautyki obrał sobie za cel badanie zjawiska UFO polegające na zbieraniu informacji i rejestrowaniu obserwacji. W 1987 roku wydali oni 16-sto stronicowy raport zatytułowany "Przegląd badań NOLi w CSSR", po czym od roku 1989 rozpoczęli wydawanie nieoficjalnego biuletynu "Zahady".
W 1989 roku w Pilźnie powstał "Klub Pratel Zahad", który też obrał za cel zbieranie informacji o UFO.
W lutym 1990 roku rozpoczęło działalność "UFO Centrum" w Koszycach (Słowacja), jako sekcja Klubu Miłośników Science Fiction "451oF", którym kieruje dr Martin Schuster.
W 1990 roku, a dokładnie 12 maja w Pradze miał miejsce zjazd Czechosłowackiego Towarzystwa Archeoastronautycznego (C-SAAA), który postawił za cel scentralizowanie badań UFO w C-SFR. W chwili obecnej najpoważniejsza organizacja ufologiczna w tym kraju.