PUFOC>>SETI@Home\
SETI@Home - The Search Extraterrestrial Intelligence


SETI@Home to projekt naukowy, który wykorzystuje wolną moc obliczeniową komputerów podłączonych do Internetu. Projekt ten ma na celu poszukiwanie inteligencji pozaziemskich w ramach inicjatywy SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Polega to na analizowaniu emisji radiowej kosmosu rejestrowanej radioteleskopem Arecibo. W Projekcie SETI@HOME może wziąć udział każdy użytkownik Internetu, po uprzednim zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze.


Strony o informacjach na temat projektu SETI:
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
http://www.seti.org/
http://www.seti-inst.edu/
http://www.setiathome.pl/

Polskie grupy dyskusyjne o projekcie SETI:
alt.pl.setiathome
pl.sci.kosmos.seti

 

Projekt SETI@Home w Polsce