PUFOC>>Podstawy ufologii\
UFO - Co to jest? - Wielka zagadka ludzkości

UFO
- Unidentified Flying Object - Niezidentyfikowany Obiekt Latający - NOL - Oznaczenie to używane jest wobec wszystkich obiektów latających jakie przelatują przez atmosferę ziemską (lub przez obserwowane z Ziemi obszary przestrzeni kosmicznej) i których identyfikacja, pochodzenie, budowa, przeznaczenie i cel lotu jest nieznane (lub niemożliwe do ustalenia). Ze zjawiskiem UFO wiążą się także po części zjawiska naturalne. Jednak znaczna ilość z obserwacji świadczy, że kwestia UFO to realne, materialne zjawiska które swoją obecnością i działaniami (wzięcia, implantacje) mogą mieć pewien wpływ na życie na Ziemi.

Zjawisko UFO rozumiemy jako występowanie obiektów latających o nie wyjaśnionym pochodzeniu. Podam tutaj kilka hipotez co do zjawiska UFO, które starają się nam przekazać różne grupy badaczy:
  1. UFO to pojazdy pochodzące spoza naszej planety i kierowane przez obce inteligentne istoty. Hipoteza ta reprezentowana jest przez większość ufologów. Jest to najbardziej popularny pogląd i wielu ludzi sądzi, że sam termin UFO jednoznacznie określa istoty z kosmosu. Warto przypomnieć, że termin UFO dotyczy obiektu, a nie jego pochodzenia. Tak więc UFO jest dla nas tylko nie rozpoznanym, nie dającym się wytłumaczyć latającym obiektem, lub innym zjawiskiem, poruszającym się po niebie.
  2. UFO to tajne programy wojskowe oraz świadoma dezinformacja w celu odwrócenia uwagi od działalności szpiegowskiej, szerzenie fałszywych relacji, aby pod tą przykrywką konstruować i testować UAV i inne zdalnie sterowane samoloty bezzałogowe. Faktem jest, że amerykańskie Siły Powietrzne bardzo wcześnie eksperymentowały ze statkami powietrznymi w kształcie spodków. Obiekty latające, zaobserwowane przez Kennetha Arnolda i innych świadków, poruszały się jednak zbyt szybko, aby można je było pomylić z tymi prototypami. Te fakty potwierdza również lektura odtajnionych już dokumentów Sił Powietrznych USA.
  3. UFO to pojazdy ziemskie, kanadyjskie i niemieckie spodki latające skonstruowane w czasie II wojny światowej.
  4. UFO to sztuczne satelity, samoloty, śmigłowce, rakiety. Hipotezę tę reprezentują naukowcy, dla których nierzadko problem ten albo nie istnieje, albo uważany jest za niepoważny.
  5. UFO to naturalne zjawiska przyrodnicze, takie jak wyładowania elektryczne w atmosferze, czyli szeroko eksploatowany motyw pioruna kulistego, który występuje rzadziej niż deszcz na Saharze, kuliste błyski, świecący gaz bagienny, jasne planety jak Jowisz czy Wenus i inne.
  6. UFO to czyste wymysły, halucynacje i omamy. Osoby, które widzą UFO to ofiary osobistego stresu psychicznego. Przypadki obserwacji UFO przez wielu świadków, to zjawisko masowej histerii. Fale obserwacji UFO to wynik masowej sugestii i społecznego napięcia. Taką interpretację lansują również pewne koła naukowe, związane np. z psychologią i psychiatrią. Według nich wszystko to przywidzenia i złudy.
  7. UFO to obiekty pochodzenia ziemskiego, przybyłe do nas z odległej przyszłości. Tezę taką głosi np. słynny fizyk Stephen Hawking. Według niego UFO to pojazdy kierowane przez naszych praprawnuków, którzy chcą poznać swoją historię.
  8. UFO to twory duchowe, pochodzące ze świata niematerialnego. Takie teorie wysuwają przeróżne organizacje religijne. W Kościele Katolickim często można spotkać się ze stwierdzeniem, że obserwowane obiekty to twory Szatana i dzieła zła. Tak więc UFO to manifestacja czystego zła. Istnieją także poglądy, według których UFO to raczej istoty dobre - anioły. Pomagają oni, lub przeszkadzają, w zależności od stanowiska. Przeważa jednak teoria, że są to twory raczej duchowe.
  9. Wszelkie raporty na temat UFO to oszustwa. To normalne, że wielu ludzi dla sławy, pieniędzy wymyśla rożne bajeczki, ale nie możemy twierdzić, że wszyscy tak robią.

Każda z tych teorii ma swoje mocne i słabe strony. Pierwszej brakuje przekonujących dowodów. Tymczasem istnieje potężny materiał świadczący o tym, że zjawisko to występuje realnie. Co więcej, pokazuje się też wiele relacji o obserwacjach dziwnych istot. Czyżby hipoteza nr.1 okazywała się być najbliższa prawdy?

Prze wielu ludzi problem UFO jest lekceważony, czasem nawet głośno wyśmiewany. Faktem pozostaje jednak sprawa, że zjawisko to jest jak najbardziej realne i aż prosi się o dokładne zbadanie. Niestety, wielu ludzi nauki nie widzi potrzeby zajmowania się ta sprawą. I dzięki temu właśnie zjawisko to stanowi nierozwiązaną zagadkę.....